۰۲۱-۲۲۰۶۹۲۴۲
info@mftict.com

آموزش شبکه

آموزش شبکه و اصول اولیه NETWORK :

امروزه شبکه کردن کامپیوترها به یکی از نیازهای مهم شرکت ها و سازمانهای بزرگ و کوچک تبدیل شده است، فرقی نمی کند چه شرکتی باشد، یک کارخانه یا یک دفتر حقوقی! یک سازمان دولتی یا یک شرکت خصوصی، در حال حاضر همه شرکت ها و سازمانها برای امور جاریشان از کامپیوتر استفاده می کنند و هر شرکتی که بیش از یک کامپیوتر داشته باشد این نیاز را حتما خواهد داشت که اطلاعات مورد نیاز و مهم شرکت را بین این کامپیوترها به اشتراک بگذارد تا هر کاربری با هر کامپیوتری در محیط فعالیت اداری بتواند در اسرع وقت به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشد.  این نیاز یعنی به اشتراک گذاشتن منابع اطلاعاتی و داده های مورد نیاز فقط از طریق شبکه کردن تمام کامپیوترهای موجود در شرکت و اتصال آنها امکانپذیر است. پس تقریبا تمام شرکتها و سازمانها به شخصی نیاز دارند که بتواند این شبکه را راه اندازی نماید

این موارد نشان میدهد که اهمیت دوره های شبکه و مباحث مرتبط با آن مانند امنیت شبکه و ... چقدر دارای اهمیت بوده و تا چه میزان در ورود شما به بازار کار موثر خواهد بود.

همین نیازی که شرکتها و سازمانهای مختلف در زمینه مدیریت و انجام بهینه فعالیت های خود دارند باعث شده رشته و مهارتهای مرتبط با شبکه و امنیت شبکه بیشترین و بهترین بازار کار را در سال های اخیر داشته باشد! بر اساس آمارهای رسمی، در سالهای اخیر متخصصان شبکه بیشترین درآمد و بیشترین استخدام را نسبت به بقیه رشته ها داشته اند.

مایکروسافت نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۶۲۷,۰۰۰ تومان
۴۲ ساعت
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰ ساعت
۶۸۰,۰۰۰ تومان
۴۲ ساعت
۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
۵۴ ساعت
Installing and Configuring Windows 10
۹۲۴,۰۰۰ تومان
۵۱ ساعت
Installing and Configuring Windows 10
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۴ ساعت
Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۳ ساعت
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰ ساعت
MCSA
۵۹۴,۰۰۰ تومان
۶۰ ساعت
۸۹۷,۰۰۰ تومان
۴۸ ساعت
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۵۴ ساعت
میکروتیک نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۶ ساعت
Network+
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
۵۲۸,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت
۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
MTCREMTCNA
۶۶۰,۰۰۰ تومان
۲۰ ساعت
MTCNA
HP نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۷۹۲,۰۰۰ تومان
۳۰ ساعت
۱,۱۱۵,۰۰۰ تومان
۳۹ ساعت
VMware نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۱,۳۷۵,۰۰۰ تومان
۴۲ ساعت
۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان
۷۰ ساعت
Network+
Linux نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶۸ ساعت
Network+
۱,۰۸۱,۰۰۰ تومان
۶۹ ساعت
Linux ( LPIC 1)
مانیتورینگ شبکه نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸ ساعت
Linux ( LPIC 1)
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰ ساعت
سیسکو نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶۶ ساعت
Network+
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۶۰ ساعت
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۴۲ ساعت
۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۵۰ ساعت
CCNA R&S
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰ ساعت
CCNA R&S
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
ورکشاپ نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
هک و امنیت نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۱۴ تومان
۳۶ ساعت
+Network
Virtualization نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۱۰ تومان
۴۸ ساعت
MCSA