۰۲۱-۲۲۰۶۹۲۴۲
info@mftict.com
ثبت نام دوره C# Programming
C# Programming
۷۲۴,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۶۰ ساعت
۱۳۹۸/۱۱/۱۷
پنجشنبه9:00-14:00
*مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام به عهده دانشپذیر می باشد و صدور گواهینامه پایان دوره بر اساس این مشخصات می باشد.
*اطلاع رسانی شروع دوره و کنسلی احتمالی از طریق شماره موبایل اطلاع داده خواهد شد.