۰۲۱-۲۲۰۶۹۲۴۲
info@mftict.com
ثبت نام دوره ++c
++c
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۶۰ ساعت
۱۳۹۸/۱۱/۲۳
چهارشنبه15:30-20:30
*مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام به عهده دانشپذیر می باشد و صدور گواهینامه پایان دوره بر اساس این مشخصات می باشد.
*اطلاع رسانی شروع دوره و کنسلی احتمالی از طریق شماره موبایل اطلاع داده خواهد شد.