۰۲۱-۲۲۰۶۹۲۴۲
info@mftict.com
ثبت نام دوره Web Design III
Web Design III
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۸ ساعت
۱۳۹۸/۱۱/۱۷
دوشنبه9:00-14:00
*مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام به عهده دانشپذیر می باشد و صدور گواهینامه پایان دوره بر اساس این مشخصات می باشد.
*اطلاع رسانی شروع دوره و کنسلی احتمالی از طریق شماره موبایل اطلاع داده خواهد شد.