۰۲۱-۲۲۰۶۹۲۴۲
info@mftict.com
ثبت نام دوره Word+Excel 2019 تلفیقی
Word+Excel 2019 تلفیقی
۴۰۸,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۵۰ ساعت
۱۳۹۸/۱۱/۱۲
زوج14:30-17:30
*مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام به عهده دانشپذیر می باشد و صدور گواهینامه پایان دوره بر اساس این مشخصات می باشد.
*اطلاع رسانی شروع دوره و کنسلی احتمالی از طریق شماره موبایل اطلاع داده خواهد شد.