۰۲۱-۲۲۰۶۹۲۴۲
info@mftict.com
ثبت نام دوره ICDL 2019 LEVEL 2
ICDL 2019 LEVEL 2
۵۴۶,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۲۰۰ تومان
۵۴ ساعت
۱۳۹۹/۱/۸
کمپ 6 روزه ساعت 9:00-18:00)
*مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام به عهده دانشپذیر می باشد و صدور گواهینامه پایان دوره بر اساس این مشخصات می باشد.
*اطلاع رسانی شروع دوره و کنسلی احتمالی از طریق شماره موبایل اطلاع داده خواهد شد.