شبکه و امنیت

سینا رجائی

مدرس مجتمع فنی تهران من یک مهندس شبکه هستم  با سالها تجربه در بهره برداری، پیاده

محمدحسن حق پناه

مدرس مجتمع فنی تهران فایل رزومه لینکدین نمونه تدریس ویدئویی شیوه ارائه مطلب و کم و

بدری نقیب پور

مدرس مجتمع فنی تهران من بدری نقیب پور کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری هستم.

پدرام حسین نخعی

مدرس مجتمع فنی تهران پدرام حسین نخعی هستم با مدرک کارشناسی ارشد کامپیوتر، گرایش شبکه از

مجتمع فنی تهران

دپارتمان ICT