۰۲۱-۲۲۳۶۹۵۰۴
info@mftict.com

MTCNA

شرکت میکروتیک این دوره را برای آشنایی اولیه با تجهیزات روترها و سویچ ها و اکسس پوینت های میکروتیک و قابلیتهای آنها طراحی کرده است که توسط مدرس رسمی شرکت میکروتیک در ایران برگزار شده و کلیه دانشپذیران با تجهیزات واقعی میکروتیک حین کلاس کار خواهند کرد.

پایان دوره آزمون بین المللی شرکت میکروتیک توسط مدرس رسمی برگزار شده و کلیه کسانی که حد نصاب قبولی را دریافت کنند مدرک بین المللی MTCNA شرکت میکروتیک را دریافت خواهند کرد.

براساس قوانین شرکت میکروتیک آزمون بین المللی دوره MTCNA دارای 25 سوال میباشد که بصورت تستی طراحی شده است ، زمان این آزمون 60 دقیقه و حداقل نمره قبولی آن 60 میباشد. در صورتی که پایان آزمون نمره بین 50 تا 60 باشد شرکت میکروتیک برای یکبار شانس آزمون مجدد یا Second chance را به فراکیر میدهد.  در صورتی که نمره نهایی زیر 50 باشد الزاما فراگیر باید در دوره مجددا شرکت نماید.

۳۸۶,۰۰۰ تومان
۲۶ ساعت
تاریخ شروع
روز و ساعت
تخفیف
پیش ثبت نام
ثبت نام
۱۳۹۷/۲/۱۱
کمپ ۴ روزه
۰ تومان