۰۲۱-۲۲۰۶۹۲۴۲
info@mftict.com

مقدماتی و پایه

دوره های پایه ویژه ارتقاء شغلی :

برای هر شغل وظایفی برشمرده شده است و به انجام رسیدن درست و کامل هر وظیفه ای که به کارمند سپرده می شود، نیازمند توانایی، دانش و مهارت کافی وی بخصوص در استفاده از نرم افزاری اداری مانند office که شامل نرم افزارهای word و غیره می باشد.

نکته مهم در این بخش است که دستکم راه تامین دو عامل آخر – یعنی دانش و مهارت کافی – از آموزش می گذرد: آموزش توسط سازمان از یک سو و تلاش کارمند برای آموختن و کسب مهارت های بیشتر از سوی دیگر.

از جانب دیگر، گذراندن دوره های آموزشی – اعم از کوتاه و بلند مدت – در صورت ارتباط با شغل کارمند، در طول سال های خدمت به شکل های متنوعی بر ارتقاء وی در سازمان اثرگذار است. بدیهی است هرگونه ارتقاء در شغل مورد، هم از نظر مادی و هم به لحاظ احساس مطلوب کارمند از بهبود جایگاهش در سازمان تاثیر مثبت دارد.

ICDL نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۴۱۸,۰۰۰ تومان
۶۸ ساعت
۳۹۶,۰۰۰ تومان
۶۳ ساعت
ICDL 2016 LEVEL I
۴۰۸,۰۰۰ تومان
۵۰ ساعت
Office نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰ ساعت
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
۲۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
Microsoft Office Excel 2016
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
Microsoft Office Excel 2016