۰۲۱-۲۲۰۶۹۲۴۲
info@mftict.com

مقدماتی و پایه

دوره های پایه ویژه ارتقاء شغلی :

برای هر شغل وظایفی برشمرده شده است و به انجام رسیدن درست و کامل هر وظیفه ای که به کارمند سپرده می شود، نیازمند توانایی، دانش و مهارت کافی وی بخصوص در استفاده از نرم افزاری اداری مانند office که شامل نرم افزارهای word و غیره می باشد.

نکته مهم در این بخش است که دستکم راه تامین دو عامل آخر – یعنی دانش و مهارت کافی – از آموزش می گذرد: آموزش توسط سازمان از یک سو و تلاش کارمند برای آموختن و کسب مهارت های بیشتر از سوی دیگر.

از جانب دیگر، گذراندن دوره های آموزشی – اعم از کوتاه و بلند مدت – در صورت ارتباط با شغل کارمند، در طول سال های خدمت به شکل های متنوعی بر ارتقاء وی در سازمان اثرگذار است. بدیهی است هرگونه ارتقاء در شغل مورد، هم از نظر مادی و هم به لحاظ احساس مطلوب کارمند از بهبود جایگاهش در سازمان تاثیر مثبت دارد.

ICDL نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۳۸۰,۰۰۰ تومان
۶۸ ساعت
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۶۳ ساعت
ICDL 2016 LEVEL I
۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰ ساعت
Office نمایش دوره ها
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۲۳۴,۰۰۰ تومان
۳۰ ساعت
Microsoft Office Excel 2016
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
۲۰۵,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
Microsoft Office Excel 2016
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰ ساعت
Microsoft Office Excel 2016 Expert
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰ ساعت
ICDL 2016 LEVEL I
نام دوره
شهریه
مدت دوره
پیش نیاز
بیشتر
۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ ساعت
Microsoft Office Excel 2016