حسین شهرابی فراهانی

مدرس مجتمع فنی تهران

من حسین شهرابی فراهانی، کارشناسی ارشد کامپیوتر هستم. بیش از 20 سال سابقه فعالیت اجرایی در حوزه دیتابیس از قبیل طراحی، پیاده سازی و اجرا دارم. علاوه بر این بیش از 12 سال سابقه تدریس در حوزه های دیتابیس از مقدماتی تا پیشرفته در شعب و نمایندگی های مجتمع فنی تهران دارم.

نمونه تدریس ویدئویی

شیوه ارائه مطلب و کم و کیف آن به صورت ویدئویی

برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید با دپارتمان ICT مجتمع فنی تهران، تماس بگیرید.

دوره های مربوطه

60 ساعت محتوای آموزشی و ترکیبی از مباحث پایه ای Database

دوره SQL Server Advance & BI

60 ساعت محتوای آموزشی و ترکیبی از مباحث پیشرفته Database

مجتمع فنی تهران

دپارتمان ICT