فرم درخواست مدرک

نسخه PDF مدرک فارسی و انگلیسی در پروفایل کاربری قابل دانلود می‌باشد، دریافت یک مدرک پایان دوره کاغذی فارسی یا انگلیسی رایگان می‌باشد، لذا برای دریافت مدرک دوم مبلغ 45000 تومان باید واریز گردد. ارسال مدارک از طریق پست فقط برای شهرستان می‌باشد.

شماره کارت: 6408202733786104

مجتمع فنی تهران

دپارتمان ICT