همکاری با ما

مجتمع فنی تهران، در راستای ارائه خدمات بهتر، از مدرسین دعوت به همکاری دارد. مدرسین محترم می‌توانند از طریق فرم زیر، رزومه خود را ارسال نمایند. بدیهی است پس از ارسال رزومه، همکاران ما آنرا بررسی و با مدرسین محترم، تماس خواهند گرفت.

مجتمع فنی تهران

دپارتمان ICT