Asynchronous programming patterns in .net

برای آشنایی با مفاهیم sync و async به عنوان پیش نیاز مطالعه این مقاله ، ابتدا مقاله مفهوم async و sync در asp.net را مطالعه کنید.

net. سه الگو را برای انجام عملیات async ارائه می دهد:

الگوی اول :

Task-based Asynchronous Pattern (TAP)

 • این رویکرد توصیه شده برای برنامه نویسی async در net. است که در NET Framework 4. معرفی شد.
 • در برنامه نویسی مدرن امروزی (action driven) از این روش استفاده میشود.
 • در این الگو از یک روش واحد برای نشان دادن شروع و تکمیل یک عملیات async استفاده می شود.
 •  کلمات کلیدی async و await در سی شارپ و عملگرهای Async و Await در ویژوال بیسیک استفاده از این رویکرد را امکانپذیر میکنند.

الگوی دوم :

Event-based Asynchronous Pattern (EAP)

 • این رویکرد که در NET Framework 2.0. معرفی شد،برای برنامه نویسی مدرن امروزی توصیه نمیشود.
 • این مدل میراثی مبتنی بر event برای برنامه نویسی async در net. است که همان رویکرد event driven میباشد.
 • برای پیاده سازی این روش  آیتمهای زیر مورد نیاز است :
 • یک Delegate به عنوان نماینده و متصل کننده event و event handler .
  •  یک  event .
  • Method ای که نقش event handler را دارد .

الگوی سوم :

Asynchronous Programming Model (APM)

 • این  الگو که IAsyncResult نیز نامیده می‌شود، مدلی قدیمی و منسوخ شده است و برای برنامه نویسی مدرن امروزی توصیه نمیشود.
 •  در این الگو از interface مخصوصی به نام  IAsyncResult برای ارائه رفتار async استفاده می شود و پیاده سازی عملیات async نیازمند استفاده از متدهای Begin و End هستند.

منبع :

https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/asynchronous-programming-patterns/

نویسنده: علی محمد بهمنیار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مجتمع فنی تهران

دپارتمان ICT