بدری نقیب پور

مدرس مجتمع فنی تهران

من بدری نقیب پور کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری هستم. بیش از 20 سال سابقه اجرا در شرکت های خصوصی که در زمینه مهندسی IT و شبکه فعالیت دارند را دارم.

علاوه بر این از سال 80 تا کنون  همزمان با کار اجرایی مباحث مربوط به شبکه های کامپیوتری را در مجموعه های آموزشی تدریس کردم.نمونه تدریس ویدئویی

شیوه ارائه مطلب و کم و کیف آن به صورت ویدئویی

برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید با دپارتمان ICT مجتمع فنی تهران، تماس بگیرید.

دوره های مربوطه

30 ساعت محتوای آموزشی و ترکیبی از مباحث پایه ای شبکه

دوره Installing and Configuring Windows 11 ​

42 ساعت محتوای آموزشی و ترکیبی از مباحث ویندوز کلاینت مایکروسافت

دوره Installation, Storage and Compute with Windows Server 2022

51 ساعت محتوای آموزشی و ترکیبی از مباحث سرور- دوره ی اول سرور

54 ساعت محتوای آموزشی و ترکیبی از مباحث سرور- دوره ی دوم سرور

دوره Identity with Windows Server 2022​

54 ساعت محتوای آموزشی و ترکیبی از مباحث سرور- دوره ی سوم سرور

دوره Exchange Server 2019

55 ساعت محتوای آموزشی و ترکیبی از مباحث تکمیلی MCSA

مجتمع فنی تهران

دپارتمان ICT